„F.H.U. Salmar” Jakość powietrza na Giełdzie w Miedzianej Górze

F.H.U.Salmar Jakość powietrza na giełdzie w Miedzianej Górze obok Toru Kielce

F.H.U.Salmar Prywatna Giełda Towarowa Miedziana Góra koło Kielc opinie klientów F.H.U.Salmar Prywatna Giełda Towarowa Miedziana Góra koło Kielc opinie klientów

Jesteś zadowolony ze współpracy z nami? Zachęcamy do wystawienia opinii w „Google Opinie”

Zastanawialiście się kiedyś jaka jest jakość powietrza na giełdzie w Miedzianej Górze, czy odbywające się zawody na torze wyścigowym Kielce mają jakikolwiek wpływ na to czym oddychamy, czy można bezpiecznie uprawiać sport na zewnątrz, zabrać dzieci na spacer lub wyjść z domu pobiegać bez negatywnych skutków zdrowotnych.

Sprawdź aktualny poziom zanieczyszczenia powietrza czy panujące warunki na zewnątrz sprzyjają do aktywności na wolnym powietrzu.

Już od pierwszej niedzieli Nowego Roku 7 stycznia 2018r. na prywatnej giełdzie F.h.u. Salmar w Ćmińsku został zamontowany czujnik formaldehydu oraz stężenia pyłów zawieszonych "SMOGU"
Pm 1.0, 2.5, 10 wraz z pomiarem temperatury i wilgotności.

F.H.U.Salmar Sprawdź jakość powietrza na Giełdzie w Miedzianej Górze F.H.U.Salmar Jakość powietrza na Torze Kielce


Wyświetl szczegółowe statystyki pyłów zawieszonych Pm 1.0, 2.5, 10.


Czujnik zliczający osoby


Kto z nas nie zastanawiał się ile osób odwiedza giełdę w Miedzianej Górze? Od czerwca 2023 roku testujemy czujnik radarowy - zliczający osoby, wykorzystujący zaawansowaną technologię radarową mmWave 60Ghz. Na chwilę obecną dane pochodzą z 1 lokalizacji (schody - główne wejście od strony drogi krajowej obok przejścia dla pieszych). Z czasem radary zliczające osoby pojawą się na pozostałych wejściach, a jest ich łącznie 5. Dokładność zliczania to 93% dla zatłoczonych miejsc z 3 osobami na 1 m2

Instalacja fotowoltaiczna

F.H.U.Salmar dbamy o środowisko produkcja energii elektrycznejF.H.U.Salmar dbamy o środowisko produkcja energii elektrycznej
Instalacja PV 7.280 kWp, kąt nachylenia 33°,
moduły polikrystaliczne kierunk - południeDane z:
Chwilowa moc: Wp
Dzienna wydajność: kWh
Wyprodukowana energia elektryczna od uruchomienia: MWh
co pozwoliło uniknąć emisji: 22956 kg CO2 odpowiadnik pochłaniania
ditlenku węgla przez 3826 drzew rocznie.

Emisja uniknięta:
14.62 kg Tenków siarki (SOX/SO2)
15.26 kg Tlenków azotu (NOX/NO2)
8.74 kg Tlenków węgla (CO)
0.61 kg Pyłów całkowitych

Na podstawie Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji - grudzień 2023r.

Całkowita wydajność w 2019 roku 77.80 kWh
Całkowita wydajność w 2020 roku 7473.00 kWh
Całkowita wydajność w 2021 roku 6908.30 kWh
Całkowita wydajność w 2022 roku 7392.30 kWh
Całkowita wydajność w 2023 roku 6841.20 kWh

F.H.U.Salmar dbamy o środowisko produkcja energii elektrycznej
Instalacja PV 9.900 kWp, kąt nachylenia 44°,
moduły monokrystaliczne, kierunk
wschód-zachódDane z:
Chwilowa moc: Wp
Dzienna wydajność: kWh
Wyprodukowana energia elektryczna od uruchomienia: MWh
co pozwoliło uniknąć emisji: 14317 kg CO2 odpowiadnik pochłaniania
ditlenku węgla przez 2386 drzew rocznie.

Emisja uniknięta:
9.12 kg Tenków siarki (SOX/SO2),
9.52 kg Tlenków azotu (NOX/NO2),
5.45 kg Tlenków węgla (CO),
0.38 kg Pyłów całkowitych.

Na podstawie Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji - grudzień 2023r.

Całkowita wydajność w 2022 roku 8.150 kWh
Całkowita wydajność w 2023 roku 9.940 kWh

Pomiar temperatury, wilgotności
i ciśnienia powietrza na giełdzie w Miedzianej Górze

Czujnik umiejscowiony jest od strony wschodniej na wysokości 5m od gruntu.

Zakres pomiaru:
- temperatura: -40~85°C (pomiar co 0.01°C, dokładność ±1°C)
- wilgotność: 0~100%RH (pomiar co 0.008%RH, dokładność ±3%RH)
- ciśnienie: 300~1100 hPa (pomiar co 0.18Pa, dokładność ±1hPa)


Pomiar temperatury i wilgotności powietrza uśredniony z 3 czujnikówWilgotność

Temperatura

Rezystancyjny pomiar temperatury i pojemnościowy pomiar wilgotności na giełdzie w Miedzianej Górze koło Kielc

Rezystancyjny pomiar temperatury i pojemnościowy pomiar wilgotności

F.H.U.Salmar Sprawdź temperaturę i wilgotność powietrza na giełdzie w Miedzianej Górze F.H.U.Salmar Sprawdź temperaturę i wilgotność powietrza na giełdzie w Miedzianej Górze2.Czujnik temperatury i wilgotności


Temperatura: °C
Wilgotność: %

3.Czujnik temperatury i wilgotności


Temperatura: °C
Wilgotność: %


Czujniki umiejscowione są od strony północnej na wysokości 1m od gruntu.

Zakres pomiaru:
Zakres temperatury: od - 40 °C do 80 °C
Zakres wilgotności: od 0 % do 99,9 % RH
Temperatura
Zakres pomiarowy: –40~80°C
Rozdzielczość: 0,1°C
Dokładność: +/- 0,5°C
Czas odpowiedzi: 2 s
Wilgotność:
Zakres pomiarowy: 0-99,9%RH
Rozdzielczość: 0,1%RH
Dokładność ±3%RH (przy 25°C)
Czas odpowiedzi: 2 s


Czujnik formaldehydu oraz stężenia pyłów wraz
z pomiarem temperatury i wilgotności w czerpni

Indeks Jakości Powietrza jest wskaźnikiem prezentującym poziom zanieczyszczenia powietrza dla kilku substancji jednocześnie.
Przyjmuje on wartość najbardziej niekorzystnego w danym momencie stężenia ze wszystkich mierzonych substancji Wartość indeksu prezentowana jest w Skali Jakości Powietrza:

Prywatna Giełda w Miedzianej Górze f.h.u.Salmar tualny stan powietrza


Wyniki jakości powietrza i panującego SMOG.u w Miedzianej Górze można odczytać przez kliknięcie w obrazek a także poprzez darmową aplikację mobilną dla iPhone lub/i Android

Prywatna Giełda w Miedzianej Górze f.h.u.Salmar tualny stan powietrza


Kanarek - ostrzeżenia o smogu – Aplikacje na Androida w Google Play


Dane pomiarowe są przedstawione za pomocą diody, której kolor odpowiada aktualnemu zanieczyszczeniu powietrza a Stan powietrza zobrazowany jest za pomoc Indeksu Jakości Powietrza (IJP).

Mierzone są takie parametry jak:
1. temperaturę powietrza na wejściu do czujnika
2. wilgotność powietrza
3. poziom formaldehydu
4. zapylenie (pm1.0, 2.5, 10)

Parametry zastosowanego czujnika to:
Zakres formaldehydów: od 0 do 1 mg / m3
Maksymalny zakres formaldehydów: od 0 do 2 mg / m3
Dokładność pomiaru formaldehydów: do 0,001
Maksymalny błąd spójności formaldehydów: < ± 5%
Dokładność temperatury: do 0,1
Maksymalny błąd pomiaru temperatury: ± 0.5
Maksymalny zakres pomiaru wilgotności: od 0 do 99 %
Dokładność pomiaru wilgotności: 0,1 %
Maksymalny błąd pomiaru wilgotności: ± 2 %
Temperatura pracy: od -10 do 60
Wilgotność pracy: od 0 do 99 %

Czujnik został zamontowany w przezroczystej obudowie w widocznym miejscu by komunikaty przez niego wyświetlane mogli zobaczyć wszyscy odwiedzający giełdę w Miedzianej Górze, również zapewni mieszkańcom wiedzę o stanie powietrza w najbliższym otoczeniu.


Jakość powietrza na Giełdzie w Miedzianej Górze koło Kielc F.H.U Salmar sprawdź jakość powietrza i smog na Giełdzie w Miedzianej Górze

Czujnik jakości powietrza za pomocą różnych barw diody wskazuje poziom zanieczyszczenia w tym przypadku widzimy barwę żółtą, Indeks Jakości Powietrza 4 - Umiarkowany


Usługa serwisowa: Czyszczenie i aktualizacja oprogramowania


05.11.2018 (o godzinie 16:00) - 15.11.2018 (17:33:42)
Usługa serwisowa: Czyszczenie i aktualizacja oprogramowania.
Dodatkowo sprawdzona zostanie poprawność działania urządzenia i modułu PMS5003.Usługa serwisowa: Czyszczenie i aktualizacja oprogramowania


10.12.2019 (o godzinie 10:00) - 19.12.2019 (o godzinie 16:00)
Usługa serwisowa: Czyszczenie i aktualizacja oprogramowania.
Dodatkowo sprawdzona zostanie poprawność działania urządzenia i modułu PMS5003.