„F.H.U. Salmar” Jakość powietrza na Giełdzie w Miedzianej Górze


Jakość powietrza na Giełdzie w Miedzianej Górze koło Kielc

Zastanawialiście się kiedyś jaka jest jakość powietrza na Giełdzie w Miedzianej Górze, czy odbywające się zawody na torze wyścigowym Kielce mają jakikolwiek wpływ na to czym oddychamy, czy można bezpiecznie uprawiać sport na zewnątrz, zabrać dzieci na spacer lub wyjść z domu pobiegać bez negatywnych skutków zdrowotnych.

Sprawdź aktualny poziom zanieczyszczenia powietrza czy panujące warunki na zewnątrz sprzyjają do aktywności na wolnym powietrzu.

Już od pierwszej Niedzieli Nowego Roku 7 Stycznia 2018r. na prywatnej giełdzie F.h.u. Salmar w Ćmińsku został zamontowany czujnik formaldehydu oraz stężenia pyłów zawieszonych "SMOGU"
Pm 1.0, 2.5, 10 wraz z pomiarem temperatury i wilgotności.

F.H.U.Salmar Sprawdź jakość powietrza na Giełdzie w Miedzianej Górze F.H.U.Salmar Jakość powietrza na Torze Kielce


Wyświetl szczegółowe statystyki .


Usługa serwisowa: Czyszczenie i aktualizacja oprogramowania


05.11.2018 (o godzinie 16:00) - 15.11.2018 (17:33:42)
Usługa serwisowa: Czyszczenie i aktualizacja oprogramowania.
Dodatkowo sprawdzona zostanie poprawność działania urządzenia i modułu PMS5003.Indeks Jakości Powietrza jest wskaźnikiem prezentującym poziom zanieczyszczenia powietrza dla kilku substancji jednocześnie.
Przyjmuje on wartość najbardziej niekorzystnego w danym momencie stężenia ze wszystkich mierzonych substancji Wartość indeksu prezentowana jest w Skali Jakości Powietrza:

Prywatna Giełda w Miedzianej Górze f.h.u.Salmar tualny stan powietrza


Wyniki jakości powietrza i panującego SMOG.u w Miedzianej Górze można odczytać przez kliknięcie w obrazek a także poprzez darmową aplikację mobilną dla iPhone lub/i Android
Kanarek - ostrzeżenia o smogu – Aplikacje na Androida w Google Play

Dane pomiarowe są przedstawione za pomocą diody, której kolor odpowiada aktualnemu zanieczyszczeniu powietrza a Stan powietrza zobrazowany jest za pomoc Indeksu Jakości Powietrza (IJP).

Mierzone są takie parametry jak:
1. temperaturę powietrza na wejściu do czujnika
2. wilgotność powietrza
3. poziom formaldehydu
4. zapylenie (pm1.0, 2.5, 10)

Parametry zastosowanego czujnika to:
Zakres formaldehydów: od 0 do 1 mg / m3
Maksymalny zakres formaldehydów: od 0 do 2 mg / m3
Dokładność pomiaru formaldehydów: do 0,001
Maksymalny błąd spójności formaldehydów: < ± 5%
Dokładność temperatury: do 0,1
Maksymalny błąd pomiaru temperatury: ± 0.5
Maksymalny zakres pomiaru wilgotności: od 0 do 99 %
Dokładność pomiaru wilgotności: 0,1 %
Maksymalny błąd pomiaru wilgotności: ± 2 %
Temperatura pracy: od -10 do 60
Wilgotność pracy: od 0 do 99 %

Czujnik został zamontowany w przezroczystej obudowie w widocznym miejscu by komunikaty przez niego wyświetlane mogli zobaczyć wszyscy odwiedzający giełdę w Miedzianej Górze, również zapewni mieszkańcom wiedzę o stanie powietrza w najbliższym otoczeniu.


F.H.U Salmar sprawdź jakość powietrza i smog na Giełdzie w Miedzianej Górze

Czujnik jakości powietrza za pomocą różnych barw diody wskazuje poziom zanieczyszczenia w tym przypadku widzimy barwę żółtą, Indeks Jakości Powietrza 4 - Umiarkowany