F.H.U. „Salmar” Rezerwacja Miesięczna i Telefoniczna

F.H.U.Salmar Prywatna Giełda Miedziana Góra Rezerwacja

Regulamin rezerwacji Telefonicznej
miejsc handlowych na jedną Niedzielę

  F.H.U.Salmar Rezerwacja miejsc handlowych Kielce

 • Rezerwacja jednodniowa nie jest obowiązkowa w sezonie zimowym.
 • Rezerwacja jednodniowa jak i miesięczna obowiązuje do godziny:
  7:00 -w sezonie zimowym od grudnia do marca,
  6:00 -w sezonie letnim od marca do grudnia.
 • Rezerwacja dotyczy jednej giełdy (Niedzieli) lub kilku
  (max do trzech danego miesiąca) z wcześniejszym uzgodnieniem
  telefonicznym z biurem.
 • Rezerwacja dokonywana jest telefonicznie od Poniedziałku do Soboty
  pod nr. tel. 505-631-640.
 • Koszt jednodniowej rezerwacji miejsca wynosi 30zł.
 • Opłatę za rezerwację jednodniową (30zł) należy opłacić najpóźniej do soboty
  (do dnia poprzedzającego giełdę) za pomocą przelewu bankowego.
 • Rezerwacja jest ważna po zaksięgowaniu wpłaty.
 • Dane do przelewu bankowego za rezerwację jednodniową:


 • Rezerwacja jest nieważna gdy wpłata nie zostanie zaksięgowana w terminie.
 • Opłata za rezerwację nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inny termin w razie niestawiennictwa się do godziny 7:00 na zarezerwowanym miejscu.
 • Miejsca są przydzielane przez administratora giełdy które wcześniej nie zostały objęte rezerwacją miesięczną
 • Rezerwacja jest imienna i nie można jej przekazywać innej osobie oraz w trakcie giełdy zmieniać przydzielonego miejsca
 • Stanowiska objęte rezerwacją są oznakowane i ponumerowane.
 • Miejsce handlowe zarezerwowane, a nie zajęte przez uprawnioną osobę do godziny 7:00 Administrator Giełdy może przydzielić innym handlującym w tym dniu.
 • Nie zastosowanie się do poleceń administratora targowiska może skutkować usunięciem stanowiska na koszt i ryzyko właściciela bez możliwości dalszego handlu na giełdzie.

Giełda Miedziana Góra koło Kielc Stoiska handlowe na Giełdzie zprądem

Stoiska handlowe, reklamowe, promujące firmę i usługi, branże gastronomiczne, miejsca pod food truck z możliwością podpięcia się do prądu.
Więcej Informacji w dziale: Aktualności.
(Gniazda: 16A/230V/IP44, Gniazda siłowe: 16A/5P/400V/IP44, 32A/5P/400V/IP44).

Targ Kielce w Miedzianej Górze stoiska handlowe z prądem Bazary w Miedzianej Górze miejsca handlowe z prądem. Bazary w Miedzianej Górze miejsca handlowe z prądem.

Giełda Miedziana Góra Plan Giełdy
Podczas sezonu letniego plac parkingowy przeznaczony jest na alejki handlowe.

Regulamin Rezerwacji Miesięcznej
na prywatnej giełdzie w Miedzianej Górze ul. Wykień 68
dla kupców dokonujących sprzedaży na w/w targowisku.

Opłaty za rezerwację miejsc handlowo/reklamowych
pobierane są w każdą ostatnią Niedziele miesiaca.
W godzinach od 10:00 do 12:00 w punkcie obsługi klienta znajdującym sie przy bramie wjazdowej na teren Giełdy.

 • Rezerwacja obejmuje okres jednego miesiąca kalendarzowego.
 • Nie można rezerwować miejsc z wyprzedzeniem, pomijając
  ciągłość miesięcy kalendarzowych.
 • Rezerwacja nie jest obowiązkowa,
  ale gwarantuje dobre i stałe miejsce do handlu.
 • Wniesienie opłaty rezerwacyjnej nie zwalnia handlującego od innych opłat,
  w tym targowej, i za korzystanie z urządzeń targowiska.
 • Powierzchnia standardowego miejsca handlowego wynosi 5m2.
 • Giełda dla handlujących jest czynna już od 5:00 rano.
 • Stanowiska podlegające rezerwacji są oznakowane i ponumerowane.
 • Miejsce handlowe zarezerwowane, a nie zajęte przez uprawnioną osobę do godziny:
  7:00 -w sezonie zimowym od grudnia do marca,
  6:00 -w sezonie letnim od marca do grudnia

  Administrator Giełdy może przydzielić innym handlującym w tym dniu.
 • Rezerwacja jest imienna i nie można jej przekazywać innej osobie.
 • Jeżeli z przyczyn losowych nie można opłacić rezezerwacji w terminie prosimy o poinformowanie nas o tym wcześniej. Kontakt.
 • W przypadku rezygnacji przez handlującego z zarezerwowanego wcześniej
  miejsca handlowego, opłata nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku nieopłacenia rezerwacji w terminie
  (tj. ostatnia Niedziela miesiąca) f.h.u. Salmar nie zapewnia rezerwacji
  poprzednio zajmowanego miejsca handlowego, a miejsce to podlega tzw. wolnej sprzedaży.
 • Miejca do sprzedaży poszczególnych grup towarów, ustawienie straganów, stołów i wszelkiego rodzaju sprzętu na giełdzie, miejsca postoju pojazdów oraz kierunek ruchu pojazdów na targowisku wyznacza zarządzający giełdą, poprzez odpowiednie oznakowanie oraz wydawanie poleceń ustnych.
 • Nie zastosowanie się do poleceń administratora targowiska może skutkować usunięciem stanowiska na koszt i ryzyko właściciela bez możliwości przedłużenia rezerwacji.
 • Zarządca targowiska ma prawo odmówić rezerwacji miejsca handlowego.


Salmar Rezerwacja

Więcej informacji pod nr. tel.505631640