F.H.U. „Salmar” Rezerwacja miejsca handlowego na
giełdzie w Miedzianej Górze


F.H.U.Salmar Rezerwacja miejsc handlowych Kielce

F.H.U.Salmar Prywatna Giełda Towarowa Miedziana Góra koło Kielc opinie klientów F.H.U.Salmar Prywatna Giełda Towarowa Miedziana Góra koło Kielc opinie klientów

Jesteś zadowolony ze współpracy z nami? Zachęcamy do wystawienia opinii w „Google Opinie”

F.H.U.Salmar Rezerwacja miejsc handlowych na giełdzie, targowisku Kielce

Wjazd na teren giełdy dla wystawców którzy nie posiadają żadnej formy rezerwacji jest możliwy dopiero po godzinie 7:00
(wolne stanowisko handlowe należy znaleźć w własnym zakresie przed wjazdem na teren giełdy).
W każdym innym przypadku będzie doliczona dodatkowa opłata (do biletu wjazdowego) za
przydzielenie miejsca handlowego w wysokości
50/70 zł (50/70zł + opłata za wjazd na miejsce handlowe)
pod warunkiem, że na placu targowym będą nadal wolne stanowiska

Wjazd na teren giełdy dla wystawców którzy posiadają wykupioną rezerwację miejsca handlowego odbywa się od godziny
5:00 do godziny 7:00

F.H.U.Salmar Rezerwacja miejsc handlowych na giełdzie, targowisku Kielce

REZERWACJA JEDNODNIOWA NA DZIEŃ


21.07.2024r.


Plac główny rezerwacja "jednodniowa"
OTWARTA 15.07.2024r. poniedziałek (00:01)

Rezerwacja VIP >>> Alejka tematyczna >>> Miejsce losowe

Ponowne otwarcie rezerwacji za:

Plac główny rezerwacja "jednodniowa"
NIEZAKOŃCZONA


Dane do płatności bankowej dostępne są poniżej

Promowanie stoiska - Chcesz, aby inni o Tobie usłyszeli? Daj nam znać tel. 505-631-640 (pierwsza reklama gratis!!)Rezerwacja miejsca handlowego na giełdzie w Miedzianej Górze

Rezerwacja miejsca handlowego na giełdzie w Miedzianej Górze

Rezerwacja miejsca handlowego na giełdzie w Miedzianej Górze VIP

F.H.U.Salmar Prywatna Giełda Rezerwacja miejsc handlowych Kielc

Po zakończeniu rezerwacji jednodniowych na głownym placu giełdy, dalsza rezerwacja miejsc handlowych jest możliwa na drugim placu targowym tel. 505-631-640 Więcej informacji: "Mini Giełda"- miejsca handlowe o pow. 36m2

F.H.U.Salmar Prywatna Giełda Towarowa Miedziana Góra - reklama na terenie giełdy w Miedzianej Górze koło Kielc


  F.H.U.Salmar Rezerwacja miejsc handlowych Kielce


  REZERWACJA JEDNODNIOWA NA GŁÓWNYM PLACU GIEŁDY
  Rezerwacji można dokonywać od poniedziałku
  do dnia zakończenia rezerwacji (punkt 2 i 9)
  DANE DO DOKONANIA PRZELEWU BANKOWEGO
  Regulamin rezerwacji miejsc handlowych na jedną niedzielę

 • 1. O kolejności przydzielania miejsc handlowych w głównych alejkach decyduje data zaksięgowania wpłaty, w przypadku braku wolnych stanowisk na głównej giełdzie, dalsza rezerwacja miejsc handlowych jest możliwa na drugim placu targowym "Mini Giełda".

 • 2. Rezerwacja jednodniowa jest wmagana dla nowych wystawców, którzy nie posiadają rezerwacji miesięcznej, o zakończeniu przyjmowania rezererwacji jednodniowych będziemy informować na stronie www.salmar.pl oraz na profilach społecznościowych.
 • 3. Rezerwacja jednodniowa jak i miesięczna obowiązuje:
  od 6:00 do 7:00 - w sezonie zimowym od grudnia do marca,
  od 5:00 do 7:00 - w sezonie letnim od marca do grudnia.
 • 4. Rezerwacja dotyczy jednej giełdy (niedzieli) lub kilku po wcześniejszym
  uzgodnieniem telefonicznym z biurem.
 • 5. Opłata za rezerwację jednodniową dotyczy pojedynczego stanowiska o
  standardowych wymiarach (6m na 6m) w celu rezerwacji większych stanowisk
  (12x6),(18x6) itd. należy opłacić odpowiednio wielokrotność opłaty podstawowej.
 • 6. Opłata za rezerwację nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inny termin w razie niestawiennictwa się do godziny 7:00 na zarezerwowanym miejscu.
 • 7. Koszt jednodniowej rezerwacji miejsca wynosi 50zł/70zł/100zł a opłata za wjazd na rezerwowane miejsce pobierana jest przy bramie wjazdowej.
 • 8. Opłate za rezerwację jednodniową (50zł/70zł/100zł) należy opłacić najpóźniej do soboty
  (gdy rezerwacja jest nadal otwarta) za pomocą przelewu bankowego.
 • 9. Jeżeli wpłata dokonana jest w weekend, należy wtedy przesłać potwierdzenie przelewu telefonicznie SMS/MMS na nr. tel. 534-240-957
 • 10. Miejsca są przydzielane przez administratora giełdy które wcześniej nie zostały objęte rezerwacją miesięczną lub właściciel stanowiska zgłosił nieobecność w danym dniu.
 • 11. Rezerwacja jest imienna i nie można jej przekazywać innej osobie oraz w trakcie giełdy zmieniać przydzielonego miejsca
 • 12. Stanowiska objęte rezerwacją są oznakowane i ponumerowane.
 • 13. Koszty dodatkowe za pobór energii elektrycznej na czas trwania giełdy zaczynają się od 30 zł. Opłata może być dodatkowo naliczona w zależności od zadeklarowanej mocy przyłączeniowej. (dostępnne gniazda: 16A/230V/IP44, Gniazda siłowe: 16A/5P/400V/IP44, 32A/5P/400V/IP44)
 • 14. Miejsce handlowe zarezerwowane, a nie zajęte przez uprawnioną osobę do godziny 7:00 Administrator Giełdy może przydzielić innym handlującym w tym dniu.
 • 15. W przypadku gdy miejsce handlowe nie zostanie przydzielone, wykonywany jest zwrot środków pieniężnych na konto płatnika pod koniec tygodnia (piątek)
 • 16. Nie zastosowanie się do poleceń administratora targowiska może skutkować usunięciem stanowiska na koszt i ryzyko właściciela bez możliwości dalszego handlu na giełdzie.

Mapa graficzna placu targowego


Giełda Miedziana Góra Plan Giełdy
F.H.U.Salmar Lista oczekujących na miejsca handlowe na giełdzie w Miedzianej Górze koło Kielc

WPISZ SIĘ NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH NA MIEJSCE HANDLOWE
O DOSTĘPNOŚCI WOLNEGO STANOWISKA W PODANEJ PRZEZ CIEBIE ALEJCE POINFORMUJEMY CIĘ SMS.em na początku stycznia 2024r.Regulamin rezerwacji
miejsc handlowych na jedną Niedzielę

REZERWACJA JEDNODNIOWA
NA NOWYM PLACU HANDLOWYM "MINI GIEŁDA"


 • 1. W celu dokonania rezerwacji miejsca handlowego zadzwoń pod nr.tel.
  505-631-640 podaj Imię i Nazwisko, rodzaj stoiska np. wystawka, ubrania,
  krzewy, meble... oraz nr. stanowiska.
 • 2. Numer miejsca handlowego dostępny jest na mapie giełdy
  (po kliknięciu w zielony kwadrat).
 • 3. Rezerwacja jednodniowa obowiązuje w godzinach: od 5:00 do 7:00
 • 4. Rezerwacja dotyczy jednej giełdy (niedzieli) lub kilku po wcześniejszym
  uzgodnieniem telefonicznym z biurem.
 • 5. Opłata za rezerwację jednodniową dotyczy pojedynczego stanowiska o
  standardowych wymiarach (6m na 6m) w celu rezerwacji większych stanowisk
  (12x6),(18x6) itd. należy opłacić odpowiednio wielokrotność opłaty podstawowej.
 • 6. Opłata za rezerwację nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inny termin w razie niestawiennictwa się do godziny 7:00 na zarezerwowanym miejscu.
 • 7. Koszt jednodniowej rezerwacji miejsca wynosi 30zł
 • 8. Opłate za rezerwację jednodniową (30zł) należy opłacić
  wraz z biletem wjazdowym przy bramie głównej "Mini Giełda".
 • 9. Rezerwacja jest imienna i nie można jej przekazywać innej osobie oraz w trakcie giełdy zmieniać przydzielonego miejsca
 • 10. Stanowiska objęte rezerwacją są oznakowane i ponumerowane.
 • 11. Miejsce handlowe zarezerwowane, a nie zajęte przez uprawnioną osobę do godziny 7:00 Administrator Giełdy może przydzielić innym handlującym w tym dniu.
 • 12. Nie zastosowanie się do poleceń administratora targowiska może skutkować usunięciem stanowiska na koszt i ryzyko właściciela bez możliwości dalszego handlu na giełdzie.


Stanowiska wolne zaznaczone są na mapie ziolonymi kwadratami, stanowiska już zarezerwowane czerwonymi kwadratami.
Liczba zarezerwowanych miejsc: 3


Giełda w Miedzianej Górze koło Kielc plac wystawow

Rezerwacja miejsca na nowym placu handlowym
"Mini Giełda" tel: 505-631-640

Rezerwacja miejsca na giełdzkie Kielce w Miedzianej Górze

Więcej informacji, aktualności, promocje


Regulamin Rezerwacji Miesięcznej
(PLAC GŁÓWNY)
na prywatnej giełdzie w Miedzianej Górze ul. Wykień 68
dla kupców dokonujących sprzedaży na w/w targowisku.

F.H.U.Salmar Prywatna Giełda Miedziana Góra Rezerwacja


[07.01.2024r.] Rezerwacje miesięczne - długoterminowe wyprzedane na sezon 2024r.

[01.01.2023r.] Nowe stawki opłat za rezerwacje miesięczne - długoterminowe
(200/250 zł/mies.)
Termin płatności za rezerwację miesięczną jest do dnia
poprzedzającego pierwszą niedzielę nowego miesiąca.
Dane do przelewu bankowego za REZERWACJĘ MIESIĘCZNĄ:
 • 1. Jeżeli miejsce handlowe objęte rezerwacją miesięczną nie jest zajmowane więcej niż 2 giełdy w miesiącu przez wystawcę. F.h.u. Salmar zastrzega sobie prawo o nie przedłużeniu rezerwacji na kolejny miesiąc, jeżeli wystawca nie poinformował wcześniej o nieobecności na zarezerwowanych miejscach.
 • 2. Termin płatności za rezerwację miesięczną jest do dnia poprzedzającego pierwszą niedzielę nowego miesiąca.
 • 3. Koszt rezerwacji miesięcznej stanowiska handlowego nie opłaconego w terminie (tj. ostatnia niedziela miesiąca) spowoduje nałożenie opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł + rezerwacja miesięczna.
  Opłatę tą należy uregulować wraz z zaległą rezerwacją w terminie 7 dni przelewem bankowym.
 • 4. W przypadku nieopłacenia rezerwacji w terminie
  (tj. ostatnia niedziela miesiąca) f.h.u. Salmar nie zapewnia rezerwacji
  poprzednio zajmowanego miejsca handlowego, a miejsce to podlega tzw. wolnej sprzedaży.
 • 4. Nie można rezerwować miejsc z wyprzedzeniem, pomijając ciągłość
  miesięcy kalendarzowych.
 • 5. Rezerwacja miesięczna, gwarantuje stałe miejsce do handlu.
 • 6. Wniesienie opłaty rezerwacyjnej nie zwalnia handlującego od innych opłat,
  w tym targowej i za korzystanie z urządzeń targowiska.
 • 7. Powierzchnia standardowego miejsca handlowego wynosi 36m2.
 • 8. Giełda dla handlujących jest czynna już od 5:00 rano w sezonie letnim.
 • 9. Stanowiska podlegające rezerwacji są oznakowane i ponumerowane.
 • 10. Miejsce handlowe zarezerwowane, a nie zajęte przez uprawnioną osobę do godziny:
  7:00 -w sezonie zimowym od grudnia do marca,
  6:00 -w sezonie letnim od marca do grudnia

  Administrator Giełdy może przydzielić innym handlującym w tym dniu.
 • 11. Rezerwacja jest imienna i nie można jej przekazywać innej osobie.
 • 12. Jeżeli z przyczyn losowych nie można opłacić rezezerwacji w terminie prosimy o poinformowanie nas o tym wcześniej Kontakt
 • 13. W przypadku rezygnacji przez handlującego z zarezerwowanego wcześniej miejsca handlowego, opłata nie podlega zwrotowi.
 • 14. Miejca do sprzedaży poszczególnych grup towarów, ustawienie straganów, stołów i wszelkiego rodzaju sprzętu na giełdzie, miejsca postoju pojazdów oraz kierunek ruchu pojazdów na targowisku wyznacza zarządzający giełdą, poprzez odpowiednie oznakowanie oraz wydawanie poleceń ustnych.
 • 15. Nie zastosowanie się do poleceń administratora targowiska może skutkować usunięciem stanowiska na koszt i ryzyko właściciela bez możliwości przedłużenia rezerwacji.
 • 16. Zarządca targowiska ma prawo odmówić rezerwacji miejsca handlowego bez podawania przyczyny.
 • 18. Opłata karna za pozostawienie śmieci na stanowisku i wokół niego wynosi 20 zł i jest doliczana automatycznie do opłaty za rezerwację miejsca.
Giełda Miedziana Góra koło Kielc Stoiska handlowe na Giełdzie zprądem

Stoiska handlowe, reklamowe, promujące firmę i usługi, branże gastronomiczne, miejsca pod food truck z możliwością podpięcia się do prądu.
Więcej Informacji w dziale: Aktualności.
(Gniazda: 16A/230V/IP44, Gniazda siłowe: 16A/5P/400V/IP44, 32A/5P/400V/IP44).

Targ Kielce w Miedzianej Górze stoiska handlowe z prądem Bazary w Miedzianej Górze miejsca handlowe z prądem. Bazary w Miedzianej Górze miejsca handlowe z prądem.

Poniżej przedstawiamy plan interaktywny giełdy handlowej,
wraz z ogłoszeniami i dokładną lokalizacją firm, które można znaleźć w każdą Niedzielę podczas trwania giełdy w Miedzianej Górze.

W celu wyświetlenia bardziej szczegółowych informacji o sprzedawcy, przybliż mapę i kliknij na wybrane stanowisko.
Litera M na mapie oznacza wolne stanowisko o wymiarach 6m na 6m z możliwością rezerwacji miesięcznej na sezon letni 2021 roku.


Plac handlowy "Mini Giełda", wolne miejsca na mapie oznacza są zielonym kwadratem, stanowiska o wymiarach 6m na 6m z możliwością rezerwacji miesięcznej.

Salmar Rezerwacja

Więcej informacji pod nr. tel.505631640