F.H.U. „Salmar” Rezerwacja Miesięczna i Telefoniczna

F.H.U.Salmar Prywatna Giełda Miedziana Góra Rezerwacja

Regulamin rezerwacji Telefonicznej
miejsc handlowych na jedną Niedzielę

  F.H.U.Salmar Rezerwacja miejsc handlowych Kielce

 • 1.Rezerwacja jednodniowa nie jest obowiązkowa w sezonie zimowym.
 • 2.Rezerwacja jednodniowa jak i miesięczna obowiązuje do godziny:
  7:00 -w sezonie zimowym od grudnia do marca,
  6:00 -w sezonie letnim od marca do grudnia.
 • 3.Rezerwacja dotyczy jednej giełdy (niedzieli) lub kilku po wcześniejszym
  uzgodnieniem telefonicznym z biurem.
 • 4.Rezerwacja dokonywana jest telefonicznie od Poniedziałku do Soboty
  pod nr. tel. 505-631-640.
 • 5.Koszt jednodniowej rezerwacji miejsca wynosi 30zł.
 • 6.Opłatę za rezerwację jednodniową (30zł) należy opłacić najpóźniej do soboty
  (do dnia poprzedzającego giełdę) za pomocą przelewu bankowego.
  W przypadku gdy rezerwacja dokonana jest w weekend, należy przesłać potwierdzenie wpłaty sms.em,mms.em,e-mail.em lub poinformować telefonicznie.
 • 7.Rezerwacja jest ważna po zaksięgowaniu wpłaty.

 • Dane do przelewu bankowego za rezerwację jednodniową:


 • 8.Rezerwacja jest nieważna gdy wpłata nie zostanie zaksięgowana w terminie.
 • 9.Opłata za rezerwację nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inny termin w razie niestawiennictwa się do godziny 7:00 na zarezerwowanym miejscu.
 • 10.Miejsca są przydzielane przez administratora giełdy które wcześniej nie zostały objęte rezerwacją miesięczną
 • 11.Rezerwacja jest imienna i nie można jej przekazywać innej osobie oraz w trakcie giełdy zmieniać przydzielonego miejsca
 • 12.Stanowiska objęte rezerwacją są oznakowane i ponumerowane.
 • 13.Miejsce handlowe zarezerwowane, a nie zajęte przez uprawnioną osobę do godziny 7:00 Administrator Giełdy może przydzielić innym handlującym w tym dniu.
 • 14.Nie zastosowanie się do poleceń administratora targowiska może skutkować usunięciem stanowiska na koszt i ryzyko właściciela bez możliwości dalszego handlu na giełdzie.


Giełda Miedziana Góra koło Kielc Stoiska handlowe na Giełdzie zprądem

Stoiska handlowe, reklamowe, promujące firmę i usługi, branże gastronomiczne, miejsca pod food truck z możliwością podpięcia się do prądu.
Więcej Informacji w dziale: Aktualności.
(Gniazda: 16A/230V/IP44, Gniazda siłowe: 16A/5P/400V/IP44, 32A/5P/400V/IP44).

Targ Kielce w Miedzianej Górze stoiska handlowe z prądem Bazary w Miedzianej Górze miejsca handlowe z prądem. Bazary w Miedzianej Górze miejsca handlowe z prądem.

Giełda Miedziana Góra Plan Giełdy
Podczas sezonu letniego plac parkingowy przeznaczony jest na alejki handlowe.

Regulamin Rezerwacji Miesięcznej
na prywatnej giełdzie w Miedzianej Górze ul. Wykień 68
dla kupców dokonujących sprzedaży na w/w targowisku.

Opłaty za rezerwację miejsc handlowo/reklamowych
pobierane są w każdą ostatnią Niedziele miesiąca.
W godzinach od 10:00 do 12:00 w punkcie obsługi klienta znajdującym sie przy bramie wjazdowej na teren Giełdy.

 • 1.Jeżeli miejsce handlowe objęte rezerwacją miesięczną nie jest zajmowane więcej niż 2 giełdy w miesiącu przez wystawcę. F.h.u. Salmar zastrzega sobie prawo o nie przedłużeniu rezerwacji na kolejny miesiąc, jeżeli wystawca nie poinformował o nieobecności na zarezerwowanych miejscach.
 • 2.Rezerwacja obejmuje okres jednego miesiąca kalendarzowego.
 • 3.Nie można rezerwować miejsc z wyprzedzeniem, pomijając
  ciągłość miesięcy kalendarzowych.
 • 4.Rezerwacja nie jest obowiązkowa,
  ale gwarantuje dobre i stałe miejsce do handlu.
 • 5.Wniesienie opłaty rezerwacyjnej nie zwalnia handlującego od innych opłat,
  w tym targowej, i za korzystanie z urządzeń targowiska.
 • 6.Powierzchnia standardowego miejsca handlowego wynosi 6m2.
 • 7.Giełda dla handlujących jest czynna już od 5:00 rano w sezonie letnim.
 • 8.Stanowiska podlegające rezerwacji są oznakowane i ponumerowane.
 • 9.Miejsce handlowe zarezerwowane, a nie zajęte przez uprawnioną osobę do godziny:
  7:00 -w sezonie zimowym od grudnia do marca,
  6:00 -w sezonie letnim od marca do grudnia

  Administrator Giełdy może przydzielić innym handlującym w tym dniu.
 • 10.Rezerwacja jest imienna i nie można jej przekazywać innej osobie.
 • 11.Jeżeli z przyczyn losowych nie można opłacić rezezerwacji w terminie prosimy o poinformowanie nas o tym wcześniej. Kontakt.
 • 12.W przypadku rezygnacji przez handlującego z zarezerwowanego wcześniej
  miejsca handlowego, opłata nie podlega zwrotowi.
 • 13.W przypadku nieopłacenia rezerwacji w terminie
  (tj. ostatnia Niedziela miesiąca) f.h.u. Salmar nie zapewnia rezerwacji
  poprzednio zajmowanego miejsca handlowego, a miejsce to podlega tzw. wolnej sprzedaży.
 • 14.Miejca do sprzedaży poszczególnych grup towarów, ustawienie straganów, stołów i wszelkiego rodzaju sprzętu na giełdzie, miejsca postoju pojazdów oraz kierunek ruchu pojazdów na targowisku wyznacza zarządzający giełdą, poprzez odpowiednie oznakowanie oraz wydawanie poleceń ustnych.
 • 15.Nie zastosowanie się do poleceń administratora targowiska może skutkować usunięciem stanowiska na koszt i ryzyko właściciela bez możliwości przedłużenia rezerwacji.
 • 16.Zarządca targowiska ma prawo odmówić rezerwacji miejsca handlowego bez podawania przyczyny.


Salmar Rezerwacja

Więcej informacji pod nr. tel.505631640